IWA

International Workers Association

Norsk avdeling av den internasjonale gruppen. Arbeider etter prinsippene om frihetlig sosialisme.