Fripolitisk bevegelse

Fripolitisk.no

- Med Fripolitisk Erklæring og manifestutdypningen foreligger den grunnleggende fripolitiske ideologi på Ideologibærer-siden på fripolitisk.no/free-political.com. Videre ideologisk utdypning - gjennom blant annet essays, taler og videoreportasjer - vil etterhvert publiseres jevnlig, med samleoversikt på seksjonen Fripolitisk ideologi på Ideologibærer-siden.
- Ideologibæreren er i en strategifase og vil være dette en stund til fremover. På agendaen er primært pr- og markedsstrategi og eventstrategi. I denne fasen er rekrutteringen av Ambassadørmedlemmer svært omhyggelig og begrenset. Idet de ulike pr- og markedsstrategiene iverksettes, vil rekrutteringen av Ambassadørmedlemmer trappes opp.