Borgerrettighetspartiet

Borgerrettighetspartiet.no
Borgerpartiet.no
Borgerrettighetspartiet BRP (Borgerpartiet) på Facebook

Borgerrettighetspartiet BRP er et  liberal-humanistisk politisk parti stiftet høsten 2005 som vil kjempe for alles rett til en høvelig bolig, økonomisk trygghet, arbeid og god helseomsorg. Partiets viktigste kjernesaker er retten til BOLIG, BORGERLØNN, ARBEID og god HELSEOMSORG.


Partiets formål er å kjempe for grunnleggende borgerrettigheter for en hver statsborger i landet, da med særlig tanke på alle unge som skal vokse opp i dette samfunn.

Vi tror på at når mennesker har det godt og innehar grunnleggende nødvendigheter til en leveverdig livskvalitet, så vil også menneskene yte sitt beste tilbake til samfunnet. Vi vil kjempe i tråd med Verdenserklæringen for menneskerettigheter.