Árja

fredag 16. januar 2009

Árja (nordsamisk for «innsatsvilje») er et norsk, samisk politisk parti. De ble stiftet i Jergul 24. mai 2008, og partileder er Láilá Susanne Vars.
Noen av partiets hovedsaker er:
Et åpnere Sameting
Styrke utmarksbrukernes og kystbefolkningens rettigheter
En stopp på fredninger av lokalbefolkningens bruksområder
En mer aktiv eldrepolitikk og helsepolitikk
Mindre sentralisering; styrke rettighetsgrunnlaget for mindre bygder og tettsteder

Sametingsvalget 2009
De stilte til valg ved Sametingsvalget 2009, og stilte lister i fem av de syv valgkretsene.[1]

Kilde: Wikipedia

Drevet av Blogger.